divendres, 10 de novembre del 2017

dijous, 2 de novembre del 2017

Algunes eines per a facilitar l’ús del vídeo a classe

Baixar vídeos (per poder passar-los si la connexió s’ha interromput o és massa lenta).

Als serveis i opcions mencionats abans (a les quals podem afegir VLC i altres opcions mencionades aquí també) hi podem afegir altres opcions com saveitoffline.com.
Es tracta a tots els casos d’obtenir un fitxer reproduible —normalment en el formats estàndard mp4, avi, ogg— amb el qual hem de tenir compte del tamany, sobre tot si la durada és llarga i/o la qualitat-definició és màxima.

Gestió dels vídeos per al docent o l’alumne

És molt convenient crear un compte de Youtube (si ja som usuaris de Gmail, ja tenim un compte de Youtube associat). Així podem desar els nostres vídeos preferits en col·leccions. També podrem subscriure’ns als canals que trobem més interessants, crear el nostre propi canal...


Incorporar qüestionaris i activitats

Hi ha diferents serveis que permeten convertir qualsevol vídeo en una eina adaptada a la dinàmica de classe i plantejar preguntes en els moments clau:
Edpuzzle
Playposit (abans conegut com Educanon)
Vizia
VideoAnt


I també podem incorporar vídeo dins dels qüestionaris de Socrative, Kahoot, Playbuzz...)

Retallar fragments de vídeo

Existeixen diferents serveis (ytcropper, tubechop, i altres) que, a partir d’un vídeo determinat de Youtube o altres canals online, permeten especificar els intervals que s’han de reproduïr, i generen un enllaç directe al fragment.

Si tenim un vídeo a l’ordinador, es pot fer directament amb el programa VLC, instal·lat per defecte als ordinadors de les escoles (si no el tenim, no hi ha cap problema amb descarregar-lo i instal·lar-lo, és de codi obert i gratuït.)

Cal fer el següent:
A la barra del menú de VLC, trieu Visualització, i allí Controls avançats.


Això fa que aparexi just a sobre dels controls normals de reproducció del vídeo quatre botons més. El primer permet enregistrar una part del vídeo que actualment estam reproduint: clicant la segona vegada atura i retalla el fragment que s’ha reproduït. Normalment desa el fragment o clip a la carpeta de l’usuari.Editar i fer muntatges de diferents vídeos

Els retalls de vídeo també es poden fer amb les aplicacions que mencionam aquí. Per editar vídeo en general podem utilitzar, a Linux-Ubuntu, qualsevol de les aplicacions que ja estan instal·lades o que es poden afegir en voler, perquè són també de codi obert (cal qua ho faci un administrador del sistema):
  • PiTiVi
  • Kino
  • Openshot

A Windows, l’aplicació gratuïta Windows Movie Maker és simple d’utilitzar i permet fer des d’una presentació animada a partir de fotografies a muntatges bastant sofisticats, amb efectes, transicions...

Els dispositius mòbils també permeten fer edició de vídeo, i existeixen nombroses apps gratuïtes o ja incloses amb l’aparell. És obvi que amb una tauleta és molt més fàcil fer-ho que no pas amb un telèfon.

Altres opcions

Al context de la classe es poden fer treballs molt interessants amb diferents modalitats d’animació i enregistrament seqüencial d’imatges: stopmotion (animació fotograma a fotograma, que es pot fer amb objectes, fotografies retallades, etc.); time-lapse (animació feta amb fotografies preses a intervals, per documentar de manera més accelerada, per exemple, un muntatge, un procediment...) etc.

Per superposar una filmació a una altra (per exemple, un narrador sobre un decorat d’un altre lloc, una imatge, etc.) se sol utilitzar l’opció de Chroma que incorporen els programes comentats abans.