dimecres, 2 de març del 2022

Manipulació de fitxers PDF

El format PDF (portable document format) és prou conegut: sabem que és ideal per conservar el disseny de pàgina original i distribuir-lo electrònicament.

Una idea equivocada que sovint es té és que “és impossible modificar els documents PDF.” És cert que un PDF es pot protegir de canvis, de manera que només les persones que coneixen la contrasenya puguin editar-lo. Però és possible, de forma ordinària, fer tota una sèrie de modificacions en aquest tipus de fitxer. Es pot fer, per exemple:

  • combinar diferents pdf en un sol;
  • dividir un pdf en diferents parts;
  • crear un pdf amb un subconjunt de pàgines de l'original;
  • reordenar les pàgines;
  • retallar l'àrea de la pàgina, per exemple eliminant la capçalera o reduïnt els marges;
  • afegir algun element, per exemple un logotip, o un comentari, a les pàgines;
  • reorientar les pàgines (per exemple, rotar-les)
  • i altres modificacions.
Cal, això sí, alguna aplicació que pugui fer aquestes operacions. N'hi ha d'escriptori, però és més convenient emprar alguna utilitat en línia que faci aquestes tasques de forma visual. Aquí en teniu una selecció.Entre aquestes hi trobam la pàgina de Adobe (empresa que originalment va crear el format PDF i que distribueix el lector de documents Adobe Acrobat Reader).
A aquests serveis pots triar l'operació que vols fer, seguir unes instruccions visuals simples i descarregar el document PDF amb els canvis que has fet.


Crear un fulletó PDF

A partir d'un document qualsevol podem crear una impressió en format de fulletó grapat centralment, en el doblec. Per exemple, si imprimim en format A4, resultaria un fulletó en format A5, grapat al centre. 

Òbviament, si volem imprimir d'aquesta manera, l'ordre original de les pàgines ja no val: el full que contingui la primera pàgina del fulletó també ha de tenir la segona (al revers de primera) i la darrera pàgina (que tindrà la penúltima al dors). Per veure un exemple, el més simple possible, 4 pàgines han d’estar impreses de la següent forma:


Això vol dir que les pàgines han d'estar distribuïdes d'aquesta manera en el full imprès (o creat a ma):


És a dir, s'imprimirien en el mateix sentit (no hi ha una part capgirada respecte de l'altra), però haurien d’estar exactament d’aquesta manera perquè, en doblegar, quedés l'ordre correcte.

Evidentment, si fem un fulletó de moltes pàgines la distribució es complica molt! Per sort, els programes habituals simplifiquen aquesta tasca i ho fan automàticament.

Una manera simple és partir del document a partir del qual volem crear fulletó amb grapa central, en format PDF. Si anam a les opcions d'impressió, trobam el següent:

Crear un cartell de qualsevol tamany a partir d'un PDF

Aquí veieu la forma, bastant simple, de crear una impressió de gran tamany a partir d'un original PDF. Per evitar la pixelació en ampliar, convé que les imatges i el text siguin escalables (el text normal ho és, les imatges en format vectorial també.)Retallar els marges d'un document PDF

En ocasions hi ha un excés de marge al costat, i es pot retallar el document per tal que s'ajusti millor a la pantalla o s'imprimeixi millor:
Com fer llibrets plegant fulls de paper

Hi ha diverses formes de crear un fulletó o un petit llibret plegant un full més gran.

Un tipus molt fàcil de fulletó es crea amb un full, doblegant-lo de la manera que et mostra aquest vídeo:


Així, amb un full A4 aconsegueixes un fulletó de 8 pàgines A7. Si en comptes d'un A4 treballes amb un A3, et quedaran 8 pàgines A6, i així successivament. Amb una cartolina de 65 x 50 cm les pàgines tendrien 25 cm d'alt per 16,25 cm d'ample.

Les diferents cares del fulletó pots crear-les manualment, o també digitalment. La única cosa que has de tenir en compte és que les pàgines 4 a 7 han d'estar capgirades verticalment, i l'ordre correcte ha de ser el que et mostram a continuació:

Mira'l amb un exemple concret, fet a partir d'una plantilla de Canva. Com veus, la fila superior de pàgines (que serien les 7, 6, 5 i 4 començant per l'esquerra) està capgirada per quedar a l'endret en doblegar el full. Fer aquest tipus de disseny amb Canva és molt fàcil, i a més pots partir d'alguna plantilla preexistent.Treballant d'una forma anàloga es poden crear altres variants amb diferents números de pàgines i format, per exemple en format d'acordió i 30 pàgines. A Pinterest trobaràs molts exemples de composicions plegades de diferents estils. Molt útil i senzill, tant si ho fem amb estris analògics, dibuixant o escrivint a mà, com amb eines digitals.