dimarts, 22 de desembre del 2015

Barres de tèmpera sòlidaAquest producte és a la meva llista de compres de materials artístics! Una manera alternativa d’aplicar colors plans i cobrents. A les papereries, supermercats i tendes especialitzades de per aquí s’hi comercialitza també una versió de la coneguda marca Alpino.Aquestes barretes es poden emprar de dues maneres distintes, en funció de la pressió que es faci sobre el paper: com a barra de cera (però soluble en aigua, en aquest cas), i com a capa de tèmpera.
Podem fer-hi coses com la sèrie d’àlbums d’Oliver Jeffers dedicats a les barres de colors empipades pel tracte que reben dels seus joves propietaris:

divendres, 18 de desembre del 2015

Rúbriques d’avaluació


Idealment, per poder avaluar un procés amb una rúbrica, hauríem de disposar dels diferents elements d’avaluació clarament exposats, i donar-los a conèixer als alumnes abans de posar-s'hi a treballar.Aquests són alguns recursos que convé tenir a mà per aplicar les rúbriques d'avaluació al procés d'avaluació al llarg de tota la seqüència didàctica.

Exemple de rúbrica. [font]

Rúbriques de referènciaEines específiques per crear les nostres rúbriques o adaptar-ne de les existents


Moodle incorpora un sistema d'avaluació per rúbriques molt fàcil d'aplicar. Un cop s'han assignat els missatges / criteris avaluadors específics per a cada casella —on s'encreuen els criteris d'avaluació (files) amb el grau d'assoliment (columnes)— a cada alumne o grup es valora simplement fent clic a cadascuna d'aquestes caselles, i el sistema enregistra la puntuació corresponent:

Rúbrica a Moodle. A aquest exemple elegim l'assoliment de cadascun dels criteris que apareixen a les files. S'ha assignat també una qualificació numèrica per a cada esglaó d'assoliment. Moodle obté la puntuació final i la incorpora al llibre de qualficacions de l'alumne, el qual també pot consultar el nivell que ha assolit per a cada ítem avaluable.
Aquests altres cinc recursos són eines per generar rúbriques d'avaluació. Tot i que estan en anglès i que, evidentment, si es vol aprofitar alguna cosa ja feta caldrà bé traduir-la, bé fer-la servir en l'idioma original, val la pena conèixer-les, en especial Rubistar:

divendres, 4 de desembre del 2015

Recerca basada en Internet: Webquests i Cerques de tresors

Com a iniciació a la dinàmica dels projectes de treball, podem partir de l'experiència d'una webquest. Té l'avantatge de que no cal un gran desplegament organitzatiu, només disposar d'una bona seqüència de treball preparada, però a la vegada farem ús de molts dels trets positius de l'aprenentatge basat en projectes.

Un exemple dels milers de Webquests existents a la xarxa, i que podem aprofitar directament o fent-hi les modificacions que siguin necessàries. En aquest cas es fa una recerca sobre la dieta mediterrània.

Webquests

Segons el seu creador, Bernie Dodge, una Webquest és “una Activitat de Recerca en la qual la informació amb què interactuen els alumnes prové total o parcialment de recursos d’Internet”. Una Webquest És una Activitat didàctica a la qual proposem una tasca als alumnes i suggerim un procés per dur-la a terme. Al llarg d’aquest procés els caldrà utilitzar, analitzar i comprendre la informació consultada per construir les seves pròpies idees i crear un producte.

Aquest model d'aprenentatge proporciona al docent l’oportunitat d’'integrar les TIC al treball de l’aula, a més de fomentar el treball cooperatiu i promou una reflexió en la cerca de les solucions als problemes plantejats, treballant de manera creativa i autònoma. El professor, en aquest sentit, actua com un guia en el procés de descobriment.

Una Webquest pot adreçar continguts curriculars propis d’una àrea o matèria o —per a una major riquesa d’aprenentatge— ser més globalitzada i integradora, interdisciplinar. En qualsevol cas potencia en els alumnes les habilitats superiors d’aprenentatge.

El docent ha de fer una selecció prèvia de recursos a Internet per poder donar un punt de partida als alumnes i fer més eficient el treball. La webquest sol estar estructurada en sis seccions: Introducció, Tasca, Procés, Recursos, Avaluació i conclusió.

Des de fa ja molts d’anys podem trobar a la xarxa nombrosos materials de referència sobre les Webquest, tant per elaborar-les com per utilitzar-ne de ja fetes, adaptant-les allí on calgui.

Comunitat catalana de webquests: webquestcat.cat
Algunes webquests recollides a una formació de la Conselleria d’Educació.
A didactalia hi ha més de 200 exemples de webquests (a més de molts altres materials educatius). 
Guia “com elaborar una webquest de qualitat” a Eduteka.
Una recopilació de webquests a Platea
Generador de webquests 1,2,3 tu webquest
Eines per preparar i publicar webquests; inclou phpwebquest que es pot baixar i instal·lar en local o a un servidor web.
Recopilació de webquests de Aula 21.

Caceres o cerques de tresors

Una cerca o cacera del tresor és semblant a la Webquest, però amb una major simplicitat de preparació i desenvolupament. En aquest cas, es tracta d’una activitat didàctica a la qual es formulen als alumnes una sèrie de preguntes i, alhora, se’ls proporciona una relació de pàgines web a les quals podran trobar la resposta a les mateixes. Finalment es planteja una “gran pregunta”, la resposta de la qual exigeix integrar i valorar el que han après en el procés de cerca previ.

Els avantatges d’aquest tipus de tasca són els mateixos que a les Webquests. Són un repte motivador que permet que els alumnes adquireixin coneixements sobre el tema, desenvolupin habilitats en cerca d'informació per Internet i millorin la comprensió de la informació i la capacitat de síntesi.

Les cerques de tresor són més fàcils de crear; es poden dissenyar per a tots els nivells, adaptant com calgui la seva profunditat i complexitat. Ajuden a millorar la comprensió lectora dels alumnes.

A la pràctica, és tan senzill com repartir un full de treball o una fitxa, o una pàgina web (o entrada de blog) on hi figuri la sèrie de preguntes i un llistat d’adreces d'Internet a les quals es poden buscar les respostes. La “gran pregunta” final no ha d’aparèixer directament als materials consultats, sinó que ha de ser una conclusió a la qual es pugui arribar arran del que han après durant la recerca.

A Aula21 teniu una bona recopilació d’exemples.
Generador de caceres del tresor.

dimarts, 1 de desembre del 2015

El paper de les TIC en educació: un mapa mental

Aquest (https://db.tt/7Fw1CoRj) és un mapa mental  —elaborat amb Freemind— que recull moltes de les possibilitats educatives de les TIC i, de fet, bona part d’allò que cal tenir en compte per treballar amb les noves tecnologies.

https://db.tt/7Fw1CoRj


A aquest arxiu zip teniu el mapa original, en format mm de Freemind, i també una versió en forma d’esquema desplegable.

Aquests mapes es poden imprimir a qualsevol tamany sense pèrdua de qualitat si, per exemple, es volen exposar a l’aula. El material té una llicència Creative Commons Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa).