dimarts, 16 de gener del 2018

Directori d’utilitats, serveis i aplicacions per als docents i alumnes

Hi ha poques llistes tan exhaustives, ben organitzades i actualitzades com la del Centre for Learning and performance technologies (http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/).

http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/

Les eines estan ben categoritzades, amb els grups següents:
  1. eines per ensenyar;
  2. eines per desenvolupar continguts;
  3. eines socials;
  4. eines personals i professionals;
  5. continguts .

A més, dins cada epígraf hi ha una sèrie de categories per trobar ràpidament el que necessitem.

La llista està al dia i periòdicament fan una selecció de les millors eines. La d’enguany tria les millors 200 eines per a aprendre d’entre les diferents categories.

Aquesta és la mateixa llista, en forma de mapa.