dimarts, 20 de novembre del 2012

Entregar fitxers als alumnes dins de l'aula virtual Moodle

El problema: 

Amb els cursos de Formació a distància de la Conselleria és possible rebre i retornar fitxers, per exemple, utilitzant el correu intern. Amb l'aula virtual, l'eina de correu intern no està disponible i, per tant, fer aquest retorn de fitxers a l'alumne no és factible amb el correu.

Possibles solucions:

Suposem que volem fer un retorn d'un fitxer determinat (un .doc, .pdf, etc.) per a un alumne en particular.

Per fer possible que aquest alumne pugui rebre un cert fitxer que li volem entregar, individualment, i sempre dins de l'entorn Moodle de l'aula virtual, hi ha una solució relativament senzilla.

A la pàgina principal de l'aula virtual, per al curs que ens ocupa, anem al panell de Fitxers (normalment cap al costat esquerre, al panell lateral). En fer-hi clic, apareixen tots els fitxers del curs. Aquest és un exemple per a un curs de proves:Per facilitar les coses, podem crear carpetes per organitzar els retorns d'activitats que volguem fer.

Aquí, a tall d'exemple, hem creat una carpeta (opció disponible amb el botó Crea una carpeta) anomenada retorn_treballs. Això es pot filar tan prim com hom vulgui, i afegir carpetes i subcarpetes segons el nostre criteri, per exemple per tenir desat de manera separada allò que haguem de lliurar a alumnes de cada curs.

Ara hi pujam un fitxer que correspondria amb allò que volem que es descarregui un determinat alumne. Fem clic a Penja un fitxer, i apareix el següent quadre per triar-lo (Navega...) Al nostre exemple hem elegit el fitxer Traduccio_amb_google.docx, el qual penjarem seguidament fent clic a Penja aquest fitxer:
Un cop pujat aquest fitxer, apareixerà a la llista dels que conté la carpeta en qüestió. Sense necessitat d'anar a la llista de tots els fitxers, ja podem aprofitar el quadre que ens confirma que "el fitxer s'ha penjat amb èxit" per copiar la seva localització al servidor. Podem clicar amb el botó dret per obtenir-ne la ubicació o URL:Aquest enllaç, un cop copiat, el podem fer arribar a l'alumne dins de la nostra retroacció des d'una de les eines d'entrega d'activitats, al fòrum, o a qualsevol altra eina de comunicació. Per accedir-hi cal haver-se identificat al curs, cosa que precisament han fet els participants d'aquest.

D'aquesta manera l'alumne pot rebre el nostre fitxer, tot dins del Moodle / Aula Virtual.

Hi ha altres solucions, amb el recurs a servidors externs. Per exemple, si col·locam un fitxer dins de la carpeta Public de Dropbox, i a continuació copiam la seva URL, també podem fer servir aquesta per indicar a una persona en concret que es descarregui el fitxer en qüestió. Atès que la URL d'un fitxer compartit es genera al moment, es pot considerar que ningú més que no tingui l'adreça no hi podrà accedir. Si es fa clic sobre un fitxer a la carpeta Public apareix aquest menú contextual que permet copiar la URL de cada fitxer individual:


Igual que abans, suposem que volem facilitar a un alumne un fitxer específic. Li podríem comunicar, per exemple, amb l'eina d'entrega d'activitats, que cal que descarregui el fitxer (l'adreça del qual a Dropbox > Public haurem copiat prèviament, i ara l'enganxam).

El servei d'allotjament al núvol de Google, Google Drive, es pot utilitzar d'una manera molt semblant.

Tot plegat, optant per qualsevol d'aquestes opcions, porta gairebé la mateixa feina que adjuntar directament a una resposta de correu electrònic, però no massa més. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.