dilluns, 22 de febrer de 2021

Navalla suissa per a la classe

Aquí teniu un recull classificat de diferents eines molt útils per a la classe, en diferents formats


les eines estan classificades en:
  • Gestió de la classe
  • Eines col·laboratives per crear continguts i presentacions
  • Tasques i activitats interactives
  • Extensions dels navegadors
  • Complements de Google Workspace
  • Selecció personal d'eines 


divendres, 19 de febrer de 2021

Com instal·lar i utilitzar extensions al navegador

Com es poden ampliar les capacitats del navegador o de les aplicacions

Fa molt temps que existeix el paradigma de plugins (connectors), extensions... diferents noms per referir-se a aplicacions que serveixen per ampliar —opcionalment— les capacitats d'un determinat programa. Per exemple, era i és freqüent afegir possibilitats a editors d'imatge com Photoshop o Illustrator, GIMP, etc. mitjançant petites (normalment) aplicacions de tercers que afegeixen alguna capacitat no recollida al programa mare, o acaben de millorar alguna de les seves funcions.

El sentit que té tot això és mantenir el programa principal amb un nucli de funcions aptes per a l'usuari general, i a la vegada permetre que es puguin ampliar amb capacitats específiques que són útils per a determinats usuaris, de manera que cadascú pot tenir un programa adaptat a les seves necessitats concretes. Els afegits es desenvolupen i actualitzen indepentdentment, i es poden activar o desactivar a voluntat, de manera que és possible triar diferents opcions sense alterar per res la instal·lació del programa en si.

Als navegadors principals existeixen diferents tipus d'extensions. La majoria són gratuïtes, tot i que en alguns casos existeix una versió bàsica de franc, i una altra de pagament amb més funcions. Moltes de les extensions el que fan, de fet, és complementar un servei web determinat, per fer-ne més ràpid l'ús: per exemple, per facilitar el procés de compartir enllaços o detalls a les xarxes socials, comprar a un servei de comerç online, guardar informació que ens interessa, etc. etc. En aquest sentit, podem viure perfectament sense l'extensió, però emprar-la pot suposar estalviar un poc de temps, o evitar el canvi de pantalla i programa.

Per donar un cop d'ull a l'oferta disponible, cal anar, respectivament a: extensions de Firefox / Chrome /  Edge / Safari / Opera

Veurem ara dos exemples senzills. Vegem com s'instal·len i funcionen dues extensions per a Chrome: Reader View i Awesome Screenshot & Screen recorder. Tot el procediment d'instal·lació i ús és del tot similar per a la resta de navegadors.

Pas a pas: com instal·lar i utilitzar una extensió.

Anam a la Chrome web store per veure la fitxa de les extensions. Cercarem el seu nom, o explorarem les diferents categories. Cada extensió té una descripció, amb captures de pantalla, comentaris i crítiques...

Començam per cercar Reader view:

Aquesta extensió mostra una vista simplificada de les pàgines, pensada per llegir còmodament. Això és útil per poder llegir sense distraccions articles, evitant que es vegin anuncis, imatges innecessàries, altres seccions de la web, etc.

I pitjam el botó "Afegeix a Chrome".
Confirmam:

I ens confirmarà que s'ha afegit a Chrome.


A les darreres versions de Chrome, les extensions estan agrupades sota una icona “peça de puzzle” 🧩 a la part superior dreta. Si hi fem clic, mostrarà un desplegable amb les extensions disponibles. Per utilitzar-les hauríem de desplegar cada vegada.

Per simplificar l'ús de les extensions es poden fixar a la barra superior, triant la icona pin:

I un cop activada, quedarà marcada en blau, i ja apareixerà la icona 📄 a la part superior.

Anem a utilitzar Reader View:

Obrim una pàgina, per exemple d'un article de premsa:

Típicament, moltes pàgines mostren barres laterals i diferents seccions que són més aviat una distracció. Fent clic a la icona de Reader View, ens mostra el text de l'article amb una sèrie d'opcions per configurar com volem que es vegi:
Per tornar a la vista original, es pitja la icona X o es recarrega la pàgina.
A l'extensió hi ha altres opcions, com guardar l'article simplificat, compartir-lo, es pot modificar la manera que es veu...


Awesome Screenshot & Screen recorder

Aquesta extensió serveix per fer captures de pantalla (sencera, una àrea, tota una pàgina web encara que no càpiga en una pantalla...), i editar-les (afegir anotacions, per exemple.), i també per a enregistrar en forma de vídeo allò que fem en pantalla. Per tant, amb aquesta segona opció podem fer un screencast, això és, fer una demostració de com es fa alguna cosa a l'ordinador, gravar una presentació, etc.

El procediment per instal·lar-la és idèntic a l'anterior. La trobam a la Web Store, i triam afegir a Chrome.

Un cop instal·lada, tindrem la seva icona disponible de la mateixa manera que abans.

En aquest cas, fent clic ens oferirà les diferents opcions de captura i enregistrament!
dijous, 11 de febrer de 2021

Programes portables

A aquest article:

Què són i per què emprar-los
On aconseguir la versió portable de les aplicacions
Com instal·lar una aplicació portable?

Què són i per què emprar-los

Molts programes gratuïts i de codi obert es poden instal·lar de forma portable, consistent en descomprimir el fitxer descarregat en una carpeta qualsevol (convé que sigui, per exemple a C:\programes_portables\subcarpeta_de_cada_programa.).

Això té diferents avantatges: 

no es requereixen permisos d'administrador;

es pot transferir el programa a una altra màquina; de fet, fins i tot es pot executar des d'un usb.

totes les aplicacions i les seves dependències són a una mateixa carpeta.

es desinstal·len sense deixar rastre simplement esborrant la carpeta contenedora.